КАТЕГОРИИ

Стотици дарители - хора и фирми помагат на УМБАЛ Бургас

Стотици дарители - физически и юридически лица, в момента оказват подкрепа на УМБАЛ Бургас за снабдяване с апаратура и защитни средства заради епидемията от коронавирус. Публикуваме списък на дарителите, които са превели суми по сметката на УМБАЛ Бургас или са предали дарения в натура на място в болницата към днешна дата - 27 март с благодарност към всички тях. Благодарим и на всички дарители, които превеждат сериозни суми по сметката на Община Бургас, с които се закупува скъпоструваща медицинска апаратура, както и на доброволците - медицински и немедицински лица, които се обаждат с готовност да помогнат с труд.
Договори за дарения директно в УМБАЛ Бургас - парични и непарични към 27 март
ЕТ Кузманов – Иван Кузманов – 29 000 лв. за защитни облекла и лични предпазни средства
Интръст ЕАД – 5000 лв. за защитни облекла и лични предпазни средства
Зонта Клуб Бургас – 500 маски за многократна употреба
Румяна Иванова – 500 маски за многократна употреба
Прокурорите и служителите при Районна прокуратура Бургас и прилежащите й териториални отделения Несебър, Царево, Поморие, Средец и Малко Търново – 19 076 лв. за апаратура за интензивна дихателна терапия, инфузионна помпа и защитни облекла
„Олимп – предпазни екипировки“ ЕООД – ръкавици, манти, защитни костюми, бонета, хирургически маски, предпазни очила на стойност 3979 лв.
Бултекс 99 ЕООД – лични препазни средства на стойност 1082 лв.
Община Бургас – 60 000 лв. за апарат за автохемотрансфузия

Ако желаете да подкрепите бургаските медицински специалисти в борбата им с това заболяване, можете да го направите по два начина:

Чрез дарителска сметка на Община Бургас

Община Бургас
Банкова сметка за дарения
IBAN BG 08SOMB91308424151744
Банка : "Общинска банка "АД
BiC: SOMBBGSF
Вид на плащане: 445100
Основание:Дарение -коронавирус


Чрез дарителска сметка на УМБАЛ Бургас

УМБАЛ Бургас
Търговска банка Д
IBAN: BG04DEMI92405000254262
Основание: дарение

Даренията в натура (лични предпазни средства, медицински консумативи, лекарства и пр.) могат да бъдат доставени направо в болницата.

 

Top