КАТЕГОРИИ

Разрешиха фестивали и изложения

Днес, 30 май, министърът на здравеопазването издаде Заповед № РД-01-287/ 30.05.2020 г., с която позволява провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения, фестивал в т.ч мероприятия на изложбената индустрия, при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет на закрито и до 50% от капацитета на открито и при спазване на въведените противоепидемични мерки.
Тази заповед отменя Заповед № РД-01-277 от 26.05.2020 г.

Top