КАТЕГОРИИ

Община отнема отстъпката за ранно плащане на такса смет

Отпадане на отстъпката от такса смет, която жителите на община Велико Търново ползват при издължаване в пълния размер на таксата до 30 април, планира община Велико Търново. Тази отстъпка в момента е 10 % от сумата на таксата.
Сега с промени в общинската наредба за местните данъци и такси, които са публикувани на сайта на общината за обществено обсъждане, се планира това намаление да отпадне.
Промените предвиждат също така такса смет да се плаща на две равни вноски – до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължима.
В мотивите на местната адменистрация за промяната се посочва, че за предходните години има недостиг на прихода от такса битови отпадъци, което прави невъзможно да бъдат покрити всички разходи по сметосъбирането.
След общественото обсъждане, решението предстои да бъде взето от новия Общински съвет.

Top