КАТЕГОРИИ

Строителството в Царево спира в сряда

От 15.05.2019 г., сряда спира строителството в населените места в община Царево. В заповедта на кмета Георги Лапчев се посочва и края на забраната-01.10.2019 г.
Строителството се забранява в населените места и землищата на селата Лозенец, Варвара, Синеморец и Резово, както и в Царево и Ахтопол. Изключения са само аварийните ремонти и обектите, финансирани с европейски средства.
20.06.2019 г. е последния срок, в който строителните площадки да се обезопасят, строителната техника да бъде изведена и да се почистят улиците и тротоарите около строежите.

Top Finish