КАТЕГОРИИ

Созополски родители с подписка за целодневно обучение в подготвителните групи

Родители от община Созопол са инициирали подписка до кмета на общината Тихомир Янакиев, в която настояват да се осигури целодневно обучение на децата от предучилищна възраст в детските гради.
Проблемът с липсата на целодневно обучение на децата от предучилищна възраст е от години и неведнъж той е поставян за разрешаване пред предходното управление. Сега е момента кметът на Созопол Тихомир Янакиев да реши този проблем и да спази закона, в който изрично е записано, че децата от предучилищна възраст се обучават целодневно.
В подписката родителите настояват за разкриване на подготвителни групи към детските градини в община Созопол. Те поставят един много сериозен социален проблем, а именно че полудневното обучение , което към момента се извършва в училище, не дава възможност родителите да работят, защото се изисква един от тях да
е свободен през целия ден, за да може да прибере детето на обяд. Това определено е пречка за трудовата реализация най- вече на майките.
Интересна е ситуацията в Созопол. В СУ"Св.Св. Кирил и Методий" предучилищната група е с полудневен режим, а първокласниците се обучават при целодневен режим, въведен през тази учебна година. Абсурдната ситуация, при която по-малките деца учат до обяд, а по-големите- цял ден, показва, че не е невъзможно да се осигури целодневно обучение за децата от предучилищна възраст. Въпрос на приоритети.
В своята подписка родителите настояват да бъдат разкрити подготвителни групи с целодневно обучение към детските градини, където техните деца ще се подготвят за училище, но това ще бъде в среда и сред деца близки до тяхната възраст. Докато в момента, например созополските малчугани са в една сграда с ученици до 12-ти клас, които учат в едносменен режим.
В подписката родителите обясняват, че в подготвителните групи към детските градини винаги е имало повече желаещи да се обучават в детските градини. Те настояват да могат да упражнят правото си на родители по Закона за училищното и предучилищно образование като цитират чл.8 от Закона, който гласи: Предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с начало годината на навършване на 5-годишна възраст на детето, като родителите избират една от формите по чл. 67, а държавата и общините са длъжни да осигурят условия за обхват на децата в детските градини и групите за предучилищно образование. Въпросният чл.67 от Закона за училищното и предучилищно образование дава право на избор на родителите при каква форма на организация да бъдат обучавани техните деца. Именно за това право настояват в своята подписка созополските родители, право гарантирано им от закона. Според тях закриването преди години на подготвителните групи към детските градини, станало с решение на общинския съвет, е дискриминация към всички семейства.
Темата за връщането на подготвителните групи в детските градини периодично се появява в публичното пространство в морската община, но винаги досега е била неглижирана. Макар при управлението си Панайот Рейзи да декларираше, че основен приоритет са децата и подрастващите в общината, именно той създаде този проблем както за самите деца, така и за техните родители.
Затова сега родителите са обнадеждени, че новият кмет Тихомир Янакиев ще се вслуша в техните искания и ще поправи една дългогодишна несправедливост.
Подписката, под която са се подписали около 140 родители от Созопол и с. Равадинов е адресирана както до кмета на Община Созопол Тихомир Янакиев, така и до инж. Виолета Илиева- РУО Бургас и до областния управител Вълчо Чолаков.

 

 

Top Finish