КАТЕГОРИИ

Променят статута на Центъра за подводна археология в Созопол заради проект за реконструкция

Министерският съвет промени статута на имот, управляван от Центъра за подводна археология в Созопол, като от частна държавна собственост той става публична държавна собственост. В едноетажната сграда със застроена площ 830 кв. м се намират офисите, работилницата, фондохранилището и помещенията за работа на археологическите екипи на ЦПА и се съхранява геофизичното, водолазно и техническо оборудване. Тя се използва единствено в пряка връзка с дейността на Центъра.
Проектът на Центъра по подводна археология е от 2015 година е за реконструкция на сграда с цел създаване на лаборатория за консервация на находки престояли в морска среда, хранилище за арх. находки и работни помещения

Top Finish