КАТЕГОРИИ

ПОСЛЕДНИТЕ ДЕСЕТ:>>>

В Созопол влиза забраната за строителство от днес

Със заповед на Кмета на Община Созопол се спира извършването на строително монтажни дейности за територията на общината и в град Созопол, считано от 15 май 2019 г. до 1 октомври 2019 г.
От днес строителството спира и на територията на гр. Черноморец; м.„Света Марина", м.”Буджака”, м.”Каваци”, м.”Мапи”, м.”Градина”, м.”Аклади”,м.Ачмалъци, м.”Герени”,м. „Аклади чеири”, м.”Акра” както и други самостоятелно обособени курортни комплекси и курортни територии, къмпинги и ваканционни селища(вилни и туристически селища), намиращи се в землищата на гр. Созопол и гр. Черноморец.
За периода от 15.05.2019 год. до 30.09.2019 год. се преустановява достъпът на всякакъв вид тежка строителна механизация и извършването на всички видове строителни и монтажни работи на открито, като до 01.06.2019 год. участниците в процеса на строителството да привършат и с вътрешните довършителни дейности и приведат строителните обекти в подходящ вид, се посочва още в заповедтта.
За територията на с Равадиново забраната е от от 01.07.2019 год. до 15.09.2019 год.
Вътрешни довършителни работи без използване на строителна техника и механизация се разрешават в часовете - от 9.00 ч. - 12.00 ч. и от 16.00 ч. - 19.00 ч.
Изключения от забраните се допускат за Неотложни аварийно-ремонтни работи и за обекти – общински или държавни, със значим обществен интерес , както и такива на които изпълнението е обвързано с конкретни ангажименти по оперативни програми.
В заповедта е посочва и задължението на КАТ да организира пропускателни пунктове на подходящите места, с цел недопускане на никаква строителна и друга тежка механизация.

 

Top Finish