КАТЕГОРИИ

Работодатели и търсещи работа на трудова борса в Созопол

Специализирана трудова борса ще се проведе в Созопол. Организатор е Дирекция „Бюро по труда” – гр.Созопол, в качеството си на посредник на трудовия пазар. Фокусът ще бъде кариерното развитие в сферата на туризма, хотелиерството и ресторантьорството.
Работодателите могат да представят своята дейност и перспективи за развитие, да обявят свободни работни места, да извършат посредничество, да поставят въпроси относно съвместната работа и други.
Търсещите работа лица имат възможност да се запознаят с дейностите, извършвани от работодателите, свободните работни места, условията на труд и заплащане.
Трудовата борса ще се проведе на 25.03.2019, от 11.00 часа,
в залата на Военноморски клуб, намиращ се в гр. Созопол, ул. „Републиканска” № 17.

 

Top Finish