КАТЕГОРИИ

СОЗОПОЛСКО СЕЛО СЕ МЕСТИ В ОБЩИНА БУРГАС

Село Присад е на път да стане второто созополско село след с. Извор, което административно ще бъде включено в територията на община Бургас. Остри конфликтни ситуации между кметството в селото и група жители вече са ескалирали до създаване на инициативен комитет, който да организира референдум с цел излизането от община Созопол и прехвърлянето на селото към община Бургас.
Официалните мотиви на десетината членове на фейсбук група „За Присад“, които са инициатори за референдума са проблеми с водата за напояване на градинките им и остарялата канализация. Според запознати със ситуацията в малкото странджанско селце, конфликът е на лична основа между бивш кмет на селото и настоящата кметица.
Събранието за създаване на инициативен комитет за провеждане на местен референдум е насрочено за 10.00 ч. на 2 септември пред кметството на селото. В Присад живеят постоянно 123 човека. Според Закона за административно-териториалното устройство на Република България е необходимо желанието на хората да е изразено в подписка от най-малко 25% от избирателите в населеното място. Искането се придружава с аргументирано становище на кмета на Созопол и се изпраща на заинтересуваните общински съвети в Созопол и Бургас. Те се произнасят и становището им се изпраща до областния управител. Той се произнася по законосъобразността на искането и предлага на общинския съвет на общината, от чиято територия се иска отделянето, да приеме решение за произвеждане на референдум в съответното населено място.

Top Finish