КАТЕГОРИИ

ТУНЕЛ ДО РУЕН Е СРЕД НАЙ-ОПАСНИТЕ

В определени часове от деня ще се ограничава движението през скалния тунел в близост до село Билка при 56-ти километър на път III-208 Провадия – Айтос. През следващата седмица ще бъдат изпълнени предвидените краткосрочни мерки за обезопасяване на съоръжението, посочени в доклада за състоянието на тунелите в България, публикуван на www.api.bg на 15 февруари т. г.
Укрепителните мерки включват обрушване на тунела, монтиране на обезопасителна мрежа и др. Предвидените дейности ще бъдат изпълнени от дружеството, с което АПИ има договор за поддържане на републиканските пътища в област Бургас.
Дългосрочните мерки включват основен ремонт на тунела, който е в експлоатация е от 1936 г. Съоръжението, както и близо 30 км от третокласния път са в списъка с проекти, които ще се рехабилитират със средства от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Предвижда се уширяване на тунела, хидроизолация и нова настилка. В момента се подготвя техническият проект.

Top Finish