КАТЕГОРИИ

ПОСЛЕДНИТЕ ДЕСЕТ:>>>

ДАРИХА ОБЩИНСКА ЗЕМЯ НА ЦЪРКВАТА В ПРИМОРСКО

Общинският съвет в Приморско предаде терен, общинска собственост на църковното настоятелство на Храм „Св. Св. Кирил и Методий“. Това стана на последната сесия.
Докладната запоска бе внесена за разглеждане от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско. Предложението бе за отписване от актовите книги за недвижими имоти частна общинска собственост и предаване на църковното настоятелство недвижим имот УПИ III, кв.21.
Докладната хвърли в дебат общинските съветници.
Припомнено бе, че отец Гавраил е в конфликт с ловната дружинка, защото използва нейните територии. Да бъдат предоставени пасища на църковното настоятелство, за да не ползва ловните полета, предложиха съветници.

Top Finish