КАТЕГОРИИ

25 млн. лв. от бюджета на Поморие са от европейски проекти

Финансовата рамка на бюджета на Община Поморие за 2020 г. е 29 318 611 лв. От тях данъчните приходи са 7 890 500 лв., неданъчните приходи са 8 036 028 лв., а субсидиите – 14 825 201 лв. Преходният остатък от 2019 г. е 1 727 613 лв.
„Изпълнението на бюджета за 2019 г. е 100 % в графа собствени приходи, или 15 700 000 лв. Затова тази година залагаме 16 млн. лева с ясното съзнание, че това е едно много сериозно предизвикателство, но е напълно изпълнимо. Бюджетът ни отново е балансиран, а капиталовата програма обхваща всяко едно населено място. Изключително важно е да се знае, че тази година не се предвижда увеличение на местните данъци. Изключение прави само такса смет, но за определени населени места – там, където не се заплаща равностойно, таксата е изравнена с разхода, който се прави за услугата.“ Това каза кметът на община Поморие Иван Алексиев по време на общественото обсъждане на бюджета за 2020 г., в гр. Поморие.
Капиталовата програма на Общината за 2020 г. е 28 404 941 лв., от които над 25 млн. лева са осигурени от спечелени проекти, с подписани договори за европейско финансиране.

Top Finish