КАТЕГОРИИ

От днес раздават хранителни пакети на бедните в община Несебър

В складовата база на общинската организация на БЧК-Несебър бяха доставени и разтоварени около 12 000 кг. хранителни продукти от интервенционните помощи на Европейския съюз.
Хранителните пакети ще бъдат разпределени между 506 жители на община Несебър по предварително подготвен списък. Те съдържат 16 вида храни, като продуктите се определят по препоръка на Министерството на здравеопазването.
Правоимащите жители от съставните селища на общината ще могат да получат хранителни пакети от кметствата по населените места. Жителите на Равда, Несебър и Сл. Бряг ще вземат своите продукти от хранилището на БЧК, намиращо се на гърба на кметство Равда с вход откъм ул. „Пирин“.
Раздаването ще започне днес, 31 януари и ще продължи в събота, 1 февруари, като и за двете дати ще е от 13.30 до 16.30 часа. Допълнителна информация може да бъде получена на място в складовата база.
Всеки хранителен пакет е с тежест от 24,5 кг. Нека жителите на общината с право да получат помощ, да вземат предвид обема на пакетите и при нужда да се подсигурят с моторно или ръчно превозно средство.

 

Top Finish