КАТЕГОРИИ

Карнобат с проблемен бюджет заради чистотата

Рамката на проектобюджета на Община Карнобат за 2020 г. е в размер на 29 999 999 лв.
И тази година е спазена традицията, наложена от кмета Георги Димитров, новият бюджет да е по-голям от предходния. В сравнение с 2019 г. се очаква парите в местната хазна да бъдат с 3 449 944 лв. повече.В амбициозния бюджет приходите от местни дейности възлизат на 13 061 256 лв.
По отношение на общинска собственост продължава да се спазва консервативната политика –предимство ще получават най-вече сделките за отдаване под наем, а не продажбите на общински активи.
Така например в бюджета са заложени 1 780 000 лв. постъпления от наеми на земя, имущество, лихви и нетни приходи от продажба на стоки и услуги, 150 000 лв. са очакваните приходи от концесии, докато по същото време от продажба на сгради и терени са планирани едва 200 000 лв.
Община Карнобат влезе в новата година с напълно разплатени сметки към доставчици, без необслужени задължения и с преходен остатък в общинските банкови сметки в размер на 1 869 865 лв.
Единственото перо, по което планираните приходи няма да бъдат достатъчни, е свързано със сметосъбирането, сметоизвозването и чистотата. Предвидени са 1 100 000 лв., при необходими 1 681 000.
Разликата се дължи на това, че на последната сесия за 2019 г. мнозинството в Общинския съвет отказа да увеличи такса „битови отпадъци“, чието ниво и в онзи момент беше едно от най-ниските в страната. За да бъде осигурено необходимото финансиране, от общинска администрация ще бъдат принудени да потърсят средства от собствените си приходи и да намалят разходите в други сфери.

Top Finish