КАТЕГОРИИ

В Карнобат няма да увеличават местните данъци и такси

За разлика от други общини, които увеличават бюджета си като повишават местните данъци, община Карнобат ще има бюджет с 2,5 млн. лева повече от предходната година без да натоварва с това жителите на общината. Бюджет 2019 в община Карнобат е планиран да достигне 25 500 000 лева.
Кметът на Община Карнобат бе категоричен по време на представянето на проекта за бюджет, че местните данъци и такси остават без промяна.
2 533 000 лева от бюджета ще бъдат изразходени за обновяване и ремонт на улици. Това е най- сериозното перо, като в него са предвидени и средства за основен ремонт на пътя „Церковски – Деветинци – Деветак“, осигурени са и средства за изграждане на водоскоци по пътя към Кликач.
Обновяването на жилищни сгради ще продължи. В областта на образованието община Карнобат ще продължава да следва собствените си високи стандарти. Заплатите на педагозите в детските градини ще бъдат увеличени с 20%.
Предвидени са средства за вертикална планировка на спортни площадки и училищни дворове. Със собствени средства общината ще изгради и малка спортна зала за целогодишно провеждане на тренировки по различни видове спорт.

Top Finish