КАТЕГОРИИ

ПОСЛЕДНИТЕ ДЕСЕТ:>>>

Изграждат зона за отдих край крепостта Русокастро

Бюджетът на община Камено за 2020 година, който е в размер на 13 017195 лева,като капиталовата програма е 5 353 481 лева.
Средства в бюджета са предвидени за ремонт на междуселските пътища в общината, изграждане на кръгово кръстовище на пътя между Константиново, Русокастро и Средец, нови детски и спортни площадки.
С пари от капиталовата програма ще приключи подмяната на ВиК инфраструктурата в селата Трояново и Тръстиково.
През следващите 12 месеца ще бъдат инсталирани също така и камери за видеонабюдение на входовете и изходите на някои от селата с цел намаляване на битовата престъпност и спокойствието на населението.
През настоящата година стартират дейностите по два ключови проекта по трансгранично сътрудничество. Ще бъде изградена зона на развлечения и отдих край крепостта Русокастро, която включва открита класна стая, представляваща малък амфитеатър, тренировъчна площадка за стрелба с лък, амфитеатрално поставяне на седалки пейки за посетителите, детска площадка, стена за скално катерене, ще бъдат монтирани и пейки.
Благодарение на втория проект, в който Камено е водещ партньор, ще бъде изграден път до самата крепост.
Местната власт е предвидила средства и за закупуването на тежка механизация за сметоизвозване и ремонтни дейности.

 

Top Finish