КАТЕГОРИИ

ПОСЛЕДНИТЕ ДЕСЕТ:>>>

Вече и с инвалидни колички в спортна зала "Бойчо Брънзов"

Община Бургас ще изгради съоръжение, които да осигури достъпа на хора с увреждания до спортна зала «Бойчо Брънзов». Средставата са осигурени чрез спечелен проект по мярка "Изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически, спортни обекти за хора с увреждания" пред «Агенцията за хора с увреждания». При голяма конкуренция с двадесет други проекти на Общини, спортни и културни обекти от национално значение, комисията за оценка одобри за финансиране проектното предложение на Община Бургас.
Необходимостта от изграждането на съоръжението администрацията коментира със спортен клуб за баскетбол на инвалидни колички «Джавелин» и други спортни клубове на хора с увреждания от града.
Планираните дейности по проекта включват изграждане чрез строително- монтажни работи на 1 бр. адаптирано място (с площ за подреждане на 6 бр. инвалидни колички) за трайно пребиваване на хора с увреждане.
В емблематичната бургаска спортна зала към момента няма изградени съоръжения и условия за използването й от хора в неравностойно положение. При сегашното положение, зрителите в инвалидни колички трябва да се разположат на терена, намиращ се зад баскетболните кошове, за да наблюдават баскетболни мачове и други спортни мероприятия. Това води до инциденти и противоречи на нормите за безопасност. Предвиденото адаптирано място е за 6 бр. инвалидни колички, с отлична видимост, на най-горния ред от трибуната в залата. Обособените адаптирани места ще позволят на хората с увреждане да наблюдават безопасно провеждащите се спортни мероприятия. Мястото ще е отделено от по-ниските трибуни и стълбите с предпазен парапет, така че хората с колички да са защитени от топките, както и от подхлъзване или падане. Достъпът до адаптираното място ще се осъществява чрез ново повдигателно съоръжение (асансьор). Асансьорът ще осигурява достъпност до три нива - партер, най-горен ред трибуна, където е разположено адаптирано място за трайно пребиваване на хора с увреждане, и съблекални със санитарен възел в сутерена.
Проектът и предвидените дейности отговарят на Наредба № 4 на МРРБ за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.
Предвижда се представители на спортния клуб на инвалидни колички «Джавелин» активно да участват чрез съвети и напътствия в процеса на изграждане на съоръжението, така че проектът максимално да отговори на техните нужди.
С изпълнението му спортна зала "Бойчо Брънзов" ще покрие европейските и международни нормативи за провеждане на спортни срещи, включително и на спортни мероприятия за хора с увреждания, а хората с увреждания ще имат нова придобивка, позволяваща по-пълно интегриране и социализиране в спортния живот на града.

 

Top Finish