КАТЕГОРИИ

Бургаска гимназия е посланик на Европейския парламент

Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации - Бургас е сред 10-те български училища, избрани за посланици на Европейския парламент
Тя ще е част от образователната инициатива „Програма за училища посланици на Европейския парламент“ през учебната 2019/2020 г., която цели да се подобри осведомеността на учениците за Европейския съюз, европейското гражданство и парламентарната демокрация, както и за Европейския парламент като институция, представляваща гласовете на европейските граждани.
Кандидатури за включване в инициативата са подали над 100 училища от почти всички области на страната. Те са били оценявани от жури, съставено от представители на Бюрото на ЕП в България. Избрани 5 средни училища и 4 професионални гимназии: VII СУ „Братя Миладинови“ - София; Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект“ - Плевен; Национална търговска гимназия - Пловдив; Професионална гимназия по електротехника и електроника - Пловдив; Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации - Бургас; СУ „Ангел Каралийчев“ - Стражица; СУ „Методий Драгинов“ - с. Драгиново, област Пазарджик; СУ „Никола Й. Вапцаров“ - с. Бенковски, област Кърджали, и СУ „П. К. Яворов“ – Стралджа.
Програмата за училищата посланици се стреми да разясни на младежите в горния курс на обучение техните права като европейски граждани, като ги запознае с работата на техните представители в ЕП, както и да им покаже как те самите биха могли да окажат влияние върху политическия и демократичния живот в Европейския съюз.

Top Finish