КАТЕГОРИИ

Санаториумите на НОИ отворени от 1 юни

Санаториумите на Националния осигурителен институт отварят врати на 1 юни, съобщиха от НОИ.
Тогава започва изпълнението на програмата за профилактика и рехабилитация за 2020 г., от която ще могат да се възползват около 45 хил. души. Те са имащите право на 10-дневна програма в някоя от базите, разходите за която са покрити от държавното обществено осигуряване. Общата сума за целта е 20 103 061 лв.
Право на парична помощ за профилактика имат осигурените за общо заболяване, майчинство и/или трудова злополука и професионална болест. За тях трябва да са внесени или дължими осигурителни вноски за шест последователни календарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда рехабилитацията. Заболяването трябва да е диагностично уточнено и лекуващият лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ.
Правоимащи са и хора с лична пенсия за инвалидност. Условието за тях е да не са навършили възрастта за придобиване право на пенсия за стаж и възраст, срокът на инвалидността в експертното решение да не е изтекъл и лекуващият лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ.

Top