КАТЕГОРИИ

Добре е да си знаем правата, ако ни "помолят" да излезем в неплатен отпуск

При прекратяване на трудовите договори служителите трябва внимателно да разгледат предложенията на работодателите им. Това препоръча главният юрисконсулт на Инспекцията по труда Николай Стоянов.
Той уточни, че при прекратяване на трудовите правоотношения по взаимно съгласие освободените служители губят част от правата си. „Най-често срещаните нарушения са неизплащане на възнаграждения и обезщетения и непредоставяне на документи, свързани с прекратяването на договорите, обясни Стоянов.
По думите му работодателят не може да задължи едностранно служителите си да ползват неплатен отпуск. „В случай че той стори това, то за работника възниква правото незабавно да поиска прекратяване на трудовия договор. Така той получава пълни права и обезщетение за безработица“, каза още Стоянов и уточни, че хората, които са в неплатен отпуск, могат да започнат работа на втори договор при друг работодател. А заявления за прекратяване на такива може да се подават по имейл.
По думите му в Инспекцията по труда няма сигнали за подправяне на подписи от страна на работодатели.

Top