КАТЕГОРИИ

Изоставени мидени ферми замърсяват морето

Басейнова дирекция проверява изоставени мидени ферми в района на Маслен нос. Действията са предприети след сигнал на рибари за замърсяване на морето.
Служители на дирекцията са установили, че конструкциите и на двете съоръжения са накъсани, с потънали въжета и множество разпилени буйове както във водата, така и на сушата. Двете мидени полета са експлоатирани от фирмите “Шато” ЕООД” и “Морски дарове” ООД.
Първата фирма е с изтекло разрешително от юли миналата година, обясняват от Басейнова дирекция “Черноморски район”. Още тогава е било издадено предписание на фирмата за цялостно демонтиране на съоръжението. То обаче все още не е връчено, тъй като титулярът се е покрил. Справка в Търговския регистър показва, че лицето зад фирмата е Дончо Пирев, чието име е свързано и с други фирми на територията на Бургаска област.
Втората мидена ферма е с действащо разрешително. При извършен през 2019 година контрол съвместно с ИАРА на същата е издадено предписание за маркиране на разрешената площ, което е в процес на връчване по реда на АПК, поради невъзможност да се открие титулярът.
След откриване на лицата БДЧР ще предприеме съответните административни и наказателни мерки.

Top