КАТЕГОРИИ

Ръст на сделките с имоти по морето

Последното тримесечие на миналата година е било силно за двата най-големи черноморски града у нас. Варна регистрира ръст на сделките с имоти с 8% на годишна основа, а в Бургас увеличението е с 5,2%. Вписаните сделки с имоти в двата града отбелязват ръст и за цялата година. В морската столица през 2019 г. са били сключени близо 13 хил. сделки с имоти, което е повишение с 1,7% спрямо 2018 г. В Бургас сделките с имоти миналата година са били 6697, като нарастват с 6,4% спрямо 2018 г.
В цялата страна през четвъртото тримесечие на миналата година са сключени 63 920 сделки с имоти, което е ръст с 1,4% спрямо същия период на миналата година. Общо през 2019 г. у нас са били вписани 211 529 сделки, като броят им намалява минимално с 0,5% спрямо 2018 г.
Повечето големи градове у нас регистрират ръст и на вписаните законни и договорни ипотеки през четвъртото тримесечие на миналата година след продължителен период на спад. Единственото изключение е Бургас, където те са намалели с 2% на годишна основа. Понижение е регистрирано и в цялата страна с 5,7% спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г.
Последното тримесечие на миналата година е било силно за сделките с имоти в големите градове у нас и в цялата страна, сочат данни на Агенцията по вписванията, цитирани от Инвестор.

 

 

Top