КАТЕГОРИИ

Варна бие Бургас по новопостроени жилищни сгради

Във Варна са построени 101 жилищни сгради, а в Бургас едва 56, но пък Бургас е сред първенците по средна полезна площ на жилище.
През второто тримесечие на годината в област Варна са въведени в експлоатация 101 жилищни сгради с 569 новопостроени жилища. Това я извежда на първо място в страната, сочат предварителните данни на Националния статистическия институт. След нея по този показател се нареждат областите Пловдив – 63 сгради с 211 жилища, и Бургас – 56 сгради с 369 жилища.
Новите сгради във Варна спрямо второто тримесечие на миналата година са с 13 повече, а жилищата в тях нарастват с 67, или с 13,3%, съобщиха от Териториалното статистическо бюро. От въведените в експлоатация сгради със стоманобетонна конструкция са 67,3%, а с тухлена – 30,7%. Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (38%), следват апартаментите с три стаи (37,8%), а най-нисък е делът на жилищата с 6 и повече стаи – 2,6%.
Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през второто тримесечие на годината в област Варна е 43,1 хил. кв. м, или с 3,5% повече в сравнение със същото тримесечие на 2018 г., а жилищната площ се увеличава с 8,1% и достига 30,9 хил. кв. метра. Средната полезна площ на едно новопостроено жилище в областта намалява от 82,8 кв. м през второто тримесечие на 2018 г. На 75,7 кв. м през същото тримесечие на тази година. Варна е пета сред областите с най-малка средна полезна площ на едно новопостроено жилище. Първа е област Благоевград – 56,2 кв. м, следвана от областите Велико Търново – 64,3 кв. м, Бургас – 70,1 кв. м, и Разград – 73,2 кв. метра. Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Видин – 225,5 кв. м, и Силистра – 192,8 кв. м.

Top