КАТЕГОРИИ

Откриват нов рудник у нас

След години протести най-древният рудник в Европа - „Ада тепе“, ще бъде открит обновен и модернизиран.Реализирането на инвестицията на „Дънди Прешъс Металс“ в Крумовград в размер е на над 160 милиона долара.
За минния бранш това е първият новоразработен рудник в страната за последните 40 години, чиято дейност официално ще бъде открита на 23 август 2019 г.
След години на протести, административни процедури и осъществени ключови промени в проекта, „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД успя да изгради индустриален обект, който не само задава стандарти в България, а и демонстрира най-добри налични практики в Европейския съюз по отношение на грижата за околната среда и опазването на културното наследство.
Осигурявайки финансирането на спасителни археологически проучвания на хълма Ада тепе, „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД съдейства за съхраняване на важна за културно-историческото наследство на страната ни информация и осигури възможност за популяризиране историята на региона и на минерално-суровинния бранш и извън границите на България. Множеството събрани досега данни показват колко тясно свързани с историята на нашите земи са рударството и металургията.

Top