КАТЕГОРИИ

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I В АЙТОС С НОВ УПРАВИТЕЛ

Общински съвет - Айтос взе решение за утвърждаване на д-р Феим Рамадан Мурад за управител на общинското търговско дружество на „Медицински център I” ЕООД гр. Айтос. До избора на д-р Мурад за шеф на общинското търговско дружество се стигна след проведена конкурсна процедура и въз основа на представените протоколи на комисията по избора с крайните резултати на явилите се кандидати.
Д-р Мурад е с 23 години лекарски стаж, до момента работи като семеен лекар. Има две специалности - „Вътрешни болести“ с профилна специалност - „Белодробни“. Притежава квалификация „Здравен мениджмънд“. Семеен е, съпругата му е служител към Държавна агенция „Закрила на детето". Синът му тази година е завършил медицина. Представил е подробна бизнес програма за развитието на общинското медицинско дружество, която предопредели избора му за управител.
Съветниците поискаха да научат мнението на д-р Мурад за взаимоотношенията между специалистите на „МЦ І“ ЕООД и личните лекари, които са наематели на кабинети в сградата на Центъра. Новият управител потвърди, че има напрежение между семейни лекари и специалисти. Според него проблемът е труден - познава го, защото е бил и от двете страни. „Не мога да коментирам, защото не съм бил част от този колектив. Но мисля, че специалистите не работят добре със семейните лекари, има много напрежение между тях. Тъй като съм в системата, предполагам, че някои пациенти насочено се изпращат към специалисти в Бургас. С впечатления съм, че специалистите от „МЦ І“ ЕООД - Айтос са разочаровани и се чувстват пренебрегвани", заяви в отговор д-р Мурад.
Според новия управител, документите за финансовото състояние и кадровия потенциал на МЦ І, говорят, че състоянието на дружеството не е добро. „В момента три кабинета са закрити, поради лоша политика, може би, и незадържане на кадрите. Това са кабинетите по белодробни болести, по очни болести и акушеро-гинекологичния кабинет, които са носили много добри приходи в медицинския център. Целта е да намерим специалисти - за белодробния кабинет отговарям аз. Все пак от 10 години имам тази тясна специалност. За другите два кабинета, спешно и с помощта на Общината трябва не само да намерим специалисти, но и да ги задържим. А нали знаете как се задържат кадрите - с добро заплащане и с добър колектив. Мисля, че нещата ще се случват постепенно", каза още в заседателната зала новоизбраният управител.
На общинските съветници беше представен проект за договор за възлагане на управлението на „Медицински център I” ЕООД - гр.Айтос, който кметът Васил Едрев и д-р Мурад ще подпишат. Договорът има срок на действие три години. Едно от основните задължения на управителя ще е на всяко тримесечие, до 15-о число на следващия месец, да представя пред кмета на общината, пред председателя на Общински съвет и председателите на постоянните комисии към Общинския съвет, междинни отчети за осъществяване на текущ контрол върху дейността на дружеството.
Съветът реши и какво да бъде основното месечно възнаграждение на управителя. Предложенията бяха за размер от 250% и 350% от отчетната средната месечна брутна работна заплата в лечебното заведение. По предложение на Димо Парушев от ПП «ГЕРБ» Съветът се обедини с решение за 300%, и с условието - сумата да, но не повече от дванадесеткратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната и да се изплаща от паричните средства на дружеството.

Още в тази категория: КОЛЕДАРСКИ ПРАЗНИК В АЙТОС »
Top Finish