КАТЕГОРИИ

ДАДОХА НА КОНЦЕСИЯ КАРИЕРА КРАЙ АЙТОС

Постъпленията от концесията ще се разпределят между държавния бюджет и бюджета на общината
Правителството предостави на "Бургаспътстрой" АД концесия за 35 години за добив на строителни материали - пепелни туфи и туфити, от находище "Айтос". Кариерата се намира в землището на Айтос, съобщи пресслужбата на кабинета.
Очаква се постъпленията от концесионни плащания да надхвърлят 541 800 лева без ДДС, които ще се разпределят между държавния бюджет и бюджета на общината. Предвидените инвестиции за периода на концесията за обезпечаване на производствената дейност са в размер на 499 000 лв.,
С одобрените днес изменения в концесионните договори МС променя и начина на формиране на концесионните плащания, като го привежда в съответствие с нормативната уредба, приета през 2007 г.

Top Finish