КАТЕГОРИИ

КАКВО ГУБИ АЙТОС ОТ НОВАТА ЗАЩИТЕНА ТЕРИТОРИЯ

Заповедта на МОСВ да обяви местността „Трите братя“ и с. Лясково за защитена зона разбуни духовете в Айтос и предизвика остри критики сред собствениците на имоти в землищата на града и село Лясково, които попадат в защитената територия от 10 197.338 дка.
Без каквото и да е обсъждане сред обществеността и без каквото й да е предупреждение към общинската администрация, проекто-заповедта на министър Ивелина Василева е на път да хвърли на вятъра няколко милиона лева за подготвени проекти, още толкова за пропуснати ползи и неизмерими загуби за собствениците на имоти, попадащи в новообразуваната зона.
Като за начало община Айтос трябва да зачеркне 3 200 000 лв. ,които са вложени в технически проект за закриването на общинското депо за битови отпадъци в землищата, които попадат в бъдещата защитена зона. Проектът е с екологична цел- депото да бъде рекултивирано и земята възстановена. От една страна общинската администрация трябва да изпълни европейските изисквания, които държавата доброволно е приела, от друга страна не може, защото старото депо попада в новообразуваната защитена зона и не може да бъде обработвано и рекултивирано.
Община Айтос ще трябва да зачеркне и още 2 124 809 лева вложени в технически проект за проект за Парка на града. Освен този проект и друг проект няма да види бял свят. Общински проект “Основен ремонт, реконструкция и разширяване на Зоопарк в Лесопарк гр. Айтос” – I етап с готов технически проект на стойност 1 000 000 лв. ( Втора и трета фаза на проекта са на етап идеен проект – стойността на проекта се очаква да бъде 2 000 000 лв.).
Като е тръгнало така, в защитената зона попадат още Архитектурно-етнографският комплекс "Генгер", язовир "Парка", Ловно-стрелковият комплекс, ресторантът в парка, паркинги и детски площадки, изкуственото езеро, което се нуждае от възстановяване, естрадата на "Славееви нощи" и още общински обекти, за които има готови проекти, или които в близките години предстои да бъдат обновявани и ремонтирани. Тяхното развитие също ще бъде зачеркнато. Защото защитена зона означава рестрикции, забрани и изоставане в развитието на общността в подобни територии. Едва ли някой инвеститор би предпочел защитената зона на Айтос с безброй рестрикции и забрани, за да инвестира и разкрие работни места.
Най- засегнати разбира се ще бъдат стотиците собственици на имоти, които попадат в бъдещата защитена зона. Те трябва да зачеркнат каквато и да е било инициатива на собствената си земя. Всъщност ще имат земя, но няма да я ползват пълноценно. Няколко собственици на имоти в землището на село Лясково вече подготвят подписка срещу заповедта на МОСВ. Те са провели консултации с юристи и очакват и други собственици на имоти, попадащи в защитената зона да се включат в протестната им подписка.
„ Защо никой не ни предупреди, че земята на дядо ми и на баща ми попада в защитена зона. И как така изведнъж решиха да я създадат? Тези мишоци и лалугери не са от вчера и днес“, възмущава се Кольо Андонов от с. Лясково.

Top Finish