КАТЕГОРИИ

В АЙТОС ПРОТИВОДЕЙСТВАТ НА ТЕРОРИЗМА

План за противодействие на тероризма на община Айтос ще бъде предложен за обсъждане и гласуване по време на последното, 27-мо редовно заседание на ОбС – Айтос, което ще се проведе на 21.12.2017 г. /четвъртък/ от 09.00 ч. в заседателната зала на Община Айтос .
Макар и последно, предпразнично заседание, айтоските общински съветници ще вземат важни за общината решения. Те ще трябва да гласуват План-сметка на приходите и разходите за битови отпадъци за 2018 г., да изберат представители в Комисията по изработване на областна здравна карта и да приемат План за противодействие на тероризма на община Айтос.
В дневния ред на заседанието има и няколко докладни със социална насоченост. Те са входирани от кмета на Община Айтос Васил Едрев и касаят безвъзмездно предоставяне на общински имот за нуждите на Сдружение „Спортен клуб по борба Айтос”, отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ лекарски кабинет, манипулационна и санитарно помещение с обща площ 24 кв.м в Здравна служба с.Мъглен.
Председателят на общинския съвет Красимир Енчев е входирал докладна с предложение за отпускане персонална пенсия на децата Стефка Стефанова Асенова и Венцислав Стефанов Асенов.

 

 

Top Finish