КАТЕГОРИИ

Агенти на Държавна сигурност атакуват кметските места в Бургаско

За Държавна сигурност са работили кандидати за кметове на Бургас, Карнобат, Созопол, Средец и на селата Равнец, Трънак, Зайчар, Дъскотна и Черна Могила.
Партиите, които ги издигнали за свои кандидати за кметове на местните избори на 27 октомври са ПП ГЕРБ, Коалиция "БСП за България", "Български социалдемократи", "ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" и ПП "Движение за права и свободи".
Георги Дражев Атанасов
Дата на раждане 11.05.1959 г.
Място на раждане гр. Димитровград
Вербувал го служител ст. лейт. Любомир Ненков Димов на 27.11.1989 г., регистриран на 30.11.1989 г.
Ръководил го служител ст. лейт. Любомир Ненков Димов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Бургас – ДС, отделение транспортно 03
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Иванов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1Документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 4 бр.; рег. дневник; рег. бланка; лично дело I А – 1246 (Бс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г.
Кандидат за кмет на община Бургас, издигнат от партия "БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"
Георги Иванов Димитров
Дата на раждане 11.07.1957 г.
Място на раждане гр. Карнобат
Вербувал го служител о. р. Атанас К. Василев на 12.04.1978 г., регистриран на 06.05.1978 г.
Ръководил го служител о. р. Атанас К. Василев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІІ, отдел ІІІ, отделение 3-ДС /ВКР/; ОУ на МВР-В. Търново-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Вълевски
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 3 бр.; рег. дневник; работно дело ІР-9269 (В. Т.), протоколи с предложение за унищожаване на лично дело ІА-2917 (В.Т.) № 24/ 21.03.1990 г. и работно дело ІР-562 (В. Т.) № 28/ 21.03.1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г.
Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г.
Кандидат за кмет на община Карнобат, издигнат от Инициативен комитет
Костадин Тодоров Мархолев
Дата на раждане 30.04.1959 г.
Място на раждане гр. Созопол
Вербувал го служител Ст. лейт. Стефан Колев Марков и полк. Любен Желязков на 20.05.1980 г., регистриран на 10.06.1980 г.
Ръководил го служител Ст. лейт. Стефан Колев Марков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството : ОУ на МВР-Бургас-ДС, отдел втори, отделение "Чужденци-юг"
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Валери
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; лично дело ІА-1281 (Бс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г.
Кандидат за кмет на община Созопол, издигнат от ПП "ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"
Иван Димитров Кичев
Дата на раждане 08.02.1960 г.
Място на раждане гр. Средец
Вербувал го служител о. р. Васил Рангелов на 10.07.1985 г., регистриран на 05.08.1985 г.
Ръководил го служител о. р. Васил Рангелов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството: ОУ на МВР-Бургас-ДС по линия на управление II
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира
Псевдоними Лале
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 6 – 2 бр.; протокол вх. № 1890/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване делото на Я/К "Лале".
Кандидат за кмет на община Средец, издигнат от КОАЛИЦИЯ "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ /КОАЛИЦИЯ "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ", ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"/"
Ибазир Сюлейман Али
Дата на раждане 12.09.1954 г.
Място на раждане с. Трънак, обл. Бургас
Вербувал го служител кап. Ангел Желев Желязков на 19.05.1980 г.; регистриран на 28.05.1980 г.
Ръководил го служител кап. Ангел Желев Желязков; о. р. Георги Джендов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството :ОУ на МВР-Бургас-ДС по линия на ВГУ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Борис
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1: Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-220 (Бс) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело ІР-189 (Бс).
Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г.
Кандидат за кмет на кметство Соколец, общ. Руен, издигнат от ПП "ГЕРБ"
Мустафа Осман Ходжа
Дата на раждане 02.12.1957 г.
Място на раждане с. Зайчар, обл. Бургас
Вербувал го служител ст. лейт. Пламен А. Дойчев на 21.03.1979 г., регистриран на 09.04.1979 г.; кап. Никола Вълков Овчаров на 12.11.1985 г., регистриран на 06.12.1985 г.
Ръководил го служител ст. лейт. Пламен А. Дойчев; кап. Никола Вълков Овчаров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството : ОУ на МВР-ДС, отдел 03, отделение 06; РУ на МВР-Айтос-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент
Псевдоними Баръш; Борисов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка - 2 бр.; картон обр. 4 - 5 бр.; рег. дневник - 2 бр.; лично дело ІА-1147; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г.
Кандидат за кмет на кметство Зайчар, общ. Руен, издигнат от ПП "Движение за права и свободи"
Христо Иванов Колев
Дата на раждане 12.10.1947 г.
Място на раждане с. Равнец, обл. Бургас
Вербувал го служител о. р. Иван Стоянов Великов на 14.09.1988 г., регистриран на 06.10.1988 г.
Ръководил го служител о. р. Иван Стоянов Великов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството : ОУ на МВР – Бургас – ДС-IV-II
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира
Псевдоними Ропотамо
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; рег. бланка; картони – обр. 4 – 3 бр.; лично дело I Я – 123 (Бс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г.
Кандидат за кмет на кметство Равнец, общ. Бургас, издигнат от ПП "ГЕРБ"
Хюсеин Махмуд Али
Дата на раждане 13.06.1966 г.
Място на раждане с. Дъскотна, обл. Бургас
Вербувал го служител ст. лейт. Веселин Колев Петков на 02.12.1985 г.; регистриран на 10.12.1985 г.
Ръководил го служител ст. лейт. Веселин Колев Петков; о. р. Йорданов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството : ДС, управление ІІІ-V-ІV
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Панов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-3099 (Бс) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело ІР-1666 (Бс).
Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г.
Кандидат за кмет на кметство Заимчево, общ. Руен, издигнат от ПП "Движение за права и свободи"
Юсеин Юсеин Юсеин
Дата на раждане 02.11.1970 г.
Място на раждане гр. Айтос
Вербувал го служител о. р. Стоил Христов Стоилов на 13.04.1988 г., регистриран на 29.04.1988 г.
Ръководил го служител о. р. Стоил Христов Стоилов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент
Псевдоними Росен
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 4 бр.; рег. дневник; рег. бланка; лично дело І А – 1089 /Бс, обл./; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г.
Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г.
Кандидат за кмет на кметство Черна могила, общ. Айтос, издигнат от ПП "ДПС"
Общо 137 са кандидатите за кметове на общини и кметства в цялата страна, които имат досие от Държавна сигурност. Това става ясно от решение на Комисията по досиетата. По закон органът е длъжен да провери всички претенденти за изборни длъжности. Проверени за минало в тоталитарните служби на комунистическата държава са общо 4422. Останалите 2390 претенденти, регистрирани за местния вот на 27 октомври, не подлежат на проверка за агентурно минало, защото са родени след 16 юли 1973 г.

Top