КАТЕГОРИИ

Кой скри информацията за временно съхранение на опасни битови отпадъци край Атия?

ПУДООС сключва договор за национална информационна кампания на стойност 425 000 лв., която предвижда жителите на пилотните общини да бъдат информирани чрез медии, рекламни материали като шапки и еко- торбички, постери и информационни събития, дори кампанията трябва да има лого.
Повод за проучване ангажимента на ПУДООС за информираност по отношение на площадка за временно съхраняване на опасни битови отпадъци край с. Атия е съобщение на сайта на Община Созопол: Община Созопол организира широко обществено обсъждане във връзка с изграждане на обект “ Малък пилотен общински център-Созопол по проект ”Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци” по „ Българо - швейцарската програма за сътрудничество ” на 14.08.2019 год.,от 18,00часа в Киновидеоклуб, Читалище „Отец Паисий“ Созопол.
Един от мотивите на гражданското сдружение от с. Атия за недоволството от изграждането на площадката е липсата на информираност на населението.
Екипът на Burgasdream.com си направи труда и откри три публикации по темата в общинския вестник „Созопол“- от 2016, 2017 и 2018 година. В хода на проучването се натъкнахме на обявена обществена поръчка и сключен договор за Изпълнение на информационна кампания във връзка с проект ”Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци”.
По обществената поръчка са кандидатствали три фирми Триера комюникейшънс ЕООД, Рекламен маркет ЕООД и Ейч Ди Чанъл ЕООД. Първите две фирми са отстранени в хода на процедурите, обществената поръчка е спечелена от Ейч Ди Чанъл ЕООД. Решението е от м. февруари 2019 г., подписано от Михаела Йорданова Габрашкова, в.и.д. Изпълнителен директор на ПУДООС.
Без коментар оставяме фактът, че договорът с община Созопол е подписан на 9 май 2016 година, а водещото ведомство е готово с изпълнител на информационната кампания едва в началото на тази година.
Видно от публикуваните материали става ясно, че „Целта на тази обществена поръчка е осигуряване на висока информираност сред широката общественост на национално, регионално и местно ниво относно целите на проекта, както и разясняване сред местното население от петте пилотни общини за ползите и предимствата на организираното събиране на опасни отпадъци от домакинства.“
Сред специфичните цели е Обезпечаване с рекламни и информационни материали провежданите публични събития, мероприятия, информационни кампании и срещи, свързани с изпълнението на проекта, а Изпълнителят следва да предложи конкретни медии, както следва:
• минимум 10 телевизионни канала, от които поне 1 национална телевизия с наземно цифрово разпръскване;
• минимум 10 радио канала, от които поне с 2 национален обхват;
• поне 5 национални всекидневника и десет регионални печатни медии;
• поне 10 онлайн издания;
• специализирани издания – в областта на опазване на околната среда, земеделски и др.
• други по преценка на Изпълнителя
• Изработване и отпечатване на пълноцветни информационни листовки /включително електронен вариант/, които да съдържат приоритетни послания на информационната кампания (дефинирани в Програмата за информираност на населението), информация за целите и дейностите на проекта, както и за опасните битови отпадъци.
• Изработване и отпечатване на пълноцветни постери за кампанията.
• Изработване на транспаранти тип ролков банер, за обозначение на Мобилен събирателен пункт.
• Изработване на рекламни материали /шапки, еко торбички и др., предложени от Изпълнителя в Техническото му предложение/, брандирани с пълноцветен печат.
• Разпространение на специално изработените информационни материали – листовки /включително електронен вариант/ и др., най-вече сред журналисти в медиите, с които се работи в националната кампания, както и експерти в сферата на екологията;
• Изработване на тридесет секунден рекламен клип на проекта.
• Участие на експерти в информационни предавания с интервюта, репортажи в новинарски емисии по радиото;
• Участие на експерти в информационни предавания с интервюта, репортажи в новинарски емисии по телевизията;
• Публикуване на материали в пресата;
• Изработване на национален уеб-сайт на проекта.
• Брандиране на 12 бр. мобилни събирателни пункта.
Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка е до 07.12.2019 г., считано от датата на подписване на договора, който в обществената поръчка е с прогнозна стойност 425 000 лв.
Предвидени са дори междинни доклади за резултатите от Информационната кампания, като вторият доклад е с дата до 31 юли на 2019 г..
Безпредметно е да питаме ходят ли жителите на с. Атия с рекламни шапки и колко информационни постера са разлепени в селото.
Добре е , обаче да се засрамим как една добра екологична инициатива, финансирана от чужда страна, бе дискридитирана заради чиновническо безхаберие.

 

Top