КАТЕГОРИИ

ЕВРОПА ЗАЛЯТА С ОПАСНИ ЛЕКАРСТВА ЗА ВИСОКО КРЪВНО

В цяла Европа блокираха лекарства, като в България блокираните лекарства са 62. Вижте списъка.
Опасните лекарства са използвани за лечение на артериална хипертония, скорошен миокарден инфаркт и сърдечна недостатъчност.
Причината – примес в активното вещество валсартан, който се класифицира като вероятен канцероген, съобщиха от Изпълнителната агенция по лекарствата.
Активното вещество е доставено в ЕС от Zhejiang Huahai Pharmaceuticals и е произведено в Китай.
Европейската агенция по лекарствата и националните компетентни органи работят съвместно, за да проучат степента на замърсяване с примеса NDMA при лекарствените продукти, съдържащи валсартан, и възможното им въздействие върху пациентите, които ги приемат.
Допълнителна информация за това проучване ще бъде направена публично достояние, веднага след като бъде на разположение, се казва в официалното съобщение.

Блокирани лекарствени продукти

Търговско име
1
Valsavil AM 5 mg/80 mg film-coated tablets
2
Valsavil AM 5 mg/160 mg film-coated tablets
3
Valsavil AM 10 mg/160 mg film-coated tablets
4
Valtensin 320 mg film-coated tablets
5
Valtensin 80 mg film-coated tablets
6
Valtensin 160 mg film-coated tablets
7
Valstor 160 mg film-coated tablets
8
Co-Valstor 160 mg/12,5 mg film - coated tablet
9
Valsalen 160 mg film-coated tablets
10
Valsalen H 160 mg/12,5 mg film-coated tablets
11
Valsalen H 160 mg/25 mg film-coated tablets
12
Valsarcon 160 mg film-coated tablets
13
Valsarcon 320 mg film-coated tablets
14
Sarteg 40 mg film-coated tablets
15
Sarteg 80 mg film-coated tablets
16
Sarteg 160 mg film-coated tablets
17
Sarteg HCT 80 mg/12,5 mg film-coated tablets
18
Sarteg HCT 160 mg/12,5 mg film-coated tablets
19
Sarteg HCT 160 mg/25 mg film-coated tablets
20
Valtensin Plus 80 mg/12.5 mg film-coated tablets
21
Valtensin Plus 160 mg/12.5 mg film-coated tablets
22
Valtensin Plus 160 mg/25 mg film-coated tablets
23
VAPRESS 80 mg film - coated tablets
24
VAPRESS 160 mg film-coated tablets
25
Vamadrid 40 mg film-coated tablets
26
Vamadrid 80 mg film-coated tablets
27
Vamadrid 160 mg film-coated tablets
28
Vamadrid 320 mg film-coated tablets
29
Suvartar 160 mg film-coated tablets
30
VALZAP 160 mg film - coated tablets
31
Valsavil 40 mg film-coated tablets
32
Valsavil 80 mg film-coated tablets
33
Valsavil 160 mg film-coated tablets
34
VALZAP H 160 mg/12,5 mg film-coated tablets
35
Asbima 5 mg/800 mg film-coated tablets
36
Asbima 5 mg/160 mg film-coated tablets
37
Asbima 10 mg/160 mg film-coated tablets
38
Bevacomb 5 mg/160 mg film-coated tablets
39
Bevacomb 10 mg/160 mg film-coated tablets
40
Sartesta 5 mg/80 mg film-coated tablets
41
Sartesta 5 mg/160 mg film-coated tablets
42
Sartesta 10 mg/160 mg film-coated tablets
43
Valtensam 5 mg/160 mg film-coated tablets
2
44
Valtensam 10 mg/160 mg film-coated tablets
45
Valsavil Comp 80 mg/12,5 mg film-coated
46
Valsavil Comp 160 mg/12,5 mg film-coated
47
Suvartar H 160 mg/12,5 mg film-coated tablets
48
Suvartar H 160 mg/25 mg film-coated tablets
49
Valtensin plus 320 mg/12.5 mg film - coated tablets
50
Co-Sartroval 160mg/25mg film-coated tablets
51
Nortivan Neo 160 mg film-coated tablets
52
Nortivan 80 mg film-coated tablet
53
Nortivan 40 mg film-coated tablets
54
Vanatex HCT 80 mg/12.5 mg film - coated tablets
55
Vanatex HCT 160 mg/25 mg film - coated tablets
56
Vanatex 80 mg film - coated tablets
57
Vanatex 160 mg film - coated tablets
58
Valsol plus160 mg/25 mg film-coated tablets
59
Valsavil Comp 80 mg / 12,5 mg film - coated tablets
60
Valsavil Comp 160 mg / 12,5 mg film - coated tablets
61
Valtensin plus 320 mg/25mg film - coated tablets
62
Valsargamma 160mg film-coated tablets

 

Top