КАТЕГОРИИ

АХМЕД ДОГАН СИ КУПИ ТЕЦ ВАРНА

Ахмед Доган вече е мажоритарен собственик на ТЕЦ „Варна“, показа справка в Търговския регистър.
Почетният председател на ДПС е придобил 70% от транспортната компания „Сигда“, чрез която преди година централата бе закупена от семейството на бившия транспортен министър Данаил Папазов .
Сделката е вписана в търговския регистър на 4 септември 2018. Доган е придобил 36% от дяловете от Станислав Папазов 36%, а от сестра му Ивелина Папзова- 34%. След продажбата двете деца на Папазов остават съответно с 16% и 14%. Според регистъра те продължават да бъдат управители на „Сигда“.
Припомняне, на 20 декември 2017 Сигда ООД придоби 100% от активите на "ТЕЦ-Варна" ЕАД от чешката ЧЕЗ. Промяната на собствеността бе вписана в Търговския регистър на 18.1.2018. Точната цената на придобиване така и не стана ясна, но от чешката компания декларираха 48,5 млн. евро приходи от продажбата на централата. Придобиването е осъществено чрез банков кредит и търговски заем, посочват в Годишния финансов отчет на Сигда ООД, публикуван в Търговския регистър.
В началото на годината стана ясно, че Сигда ООД има намерение да възстанови експлоатацията на енергийни блокове 4,5 и 6 на ТЕЦ Варна. Това стана ясно от постъпилото в РИОСВ-Варна уведомление за инвестиционно предложение.
Предоставената от възложителя информация сочи, че енергийни блокове 4,5 и 6 са изградени и въведени в експлоатация в периода 1977-1979 година. Те са проектирани да работят с основно гориво въглища и природен газ. В периода 2012-2014 година блоковете поетапно са спрени от експлоатация.
Топлоелектрическата централа край Варна има шест генерационни блока с обща мощ 1260 MW. Чешката ЧЕЗ придоби ТЕЦ-а през 2006 година след приватизацията на електроразпределителните дружества в България. Плати над 200 млн. евро за покупката. Централата е проектирана да работи на антрацитни въглища. Употребата им и инсталациите за усвояването им обаче не отговарят на европейските екологични изисквания. Причината е голямото количество вредни емисии, което се отделя при горенето им. Единственият начин за справяне с ограничението е да се инвестира в нови инсталации или да се мине на газ. Подобни вложения обаче трудно биха се възвърнали. Така ЧЕЗ с удоволствие продаде на „Сигда“ централата, която счита за икономически неизгодна.

Top