КАТЕГОРИИ

ЗАКРИВАТ ОПИТНАТА СТАНЦИЯ В СРЕДЕЦ

Опитната станция по земеделие в Средец вече няма да бъдат самостоятелни държавни предприятия. Това реши парламентът с промени в Закона за Селскостопанската академия.
Според измененията, 15 опитни станции и Системата за агропазарна информация (САПИ) се сливат в едно държавно предприятие, което ще се нарича „Научно-производствен център”. Сред тях са и намиращите се в Бургаска област опитни станции по земеделие в Поморие и Средец.
Опитната станция по земеделие в Средец е създадена през 1983 г. Основната й дейност е научноизследователска и приложна и включва експериментална работа в областта на растениевъдството, животновъдството, опазване на почвените ресурси, на растителния и животинския генофонд.

Top Finish