КАТЕГОРИИ

ЗАПОЧНА РАЗРАБОТВАНЕТО НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА РУЕН

Екипът на специализираната фирма УРБИКА се ангажира до края на годината Руен да има предварителен проект на Общ устройствен план на общината (ОУПО).
По инициатива на УРБИКА бяха проведени първите срещи с общинската администрация, кметове на селата, общински съветници, директори на училища, читалища и детски градини, ученици, представители на бизнеса. Екипът представи подробно смисъла на Общия устройствен план и вече подготвения Опорен план, отразяващ настоящото положение на територията на община Руен. УРБИКА събира и обобщава цялата изходна информация, получена от официални източници като държавната администрация, експлоатационните дружества и общината.
Какво представлява ОУПО?
С него се определят границите на териториите според предназначението им и казва какви дейности могат да се извършват там, какво може да се строи и как имотът може да се ползва. Той осигурява екологичната съвместимост между застроените райони и земеделските, горските и защитените зони. Дава възможност да се възстановят увредените територии и да се развиват добре след това. Свързва местната инфраструктура с националните и с европейските инфраструктурни коридори. Определя рамка, която подчертава, пази и развива желания от жителите облик на общината.
ОУПО отразява съществуващото положение при вече настъпили промени и залага бъдещите инвестиционни намерения.
ОУПО предлага решения по отношение на разминаванията между Картата на възстановената собственост и регулационните планове.
Общият устройствен план всъщност е представата на жителите в каква община искат да живеят, какво искат да променят и да развият, как да съхранят ценното и да премахнат ненужното и грозното, къде и какво може да се строи, от какви инвестиции имат нужда и как могат да ги привлекат. ОУПO прилича на собствените ни планове да създадем дом - мястото на стаите и на мебелите в тях, на градината и гаража - но в мащаба на цялата община и на общото ни живеене.
Защо е необходим ОУПO?
Защото създава условия и възможности за развитие на обществото и икономиката, както и за опазването на културното наследство и природното богатство за години напред. Защото гарантира правилата и правата на гражданите и бизнеса по отношение на поземлената собственост, спира решенията на парче и преодолява дори малките съседски различия.
ОУПO дава основата за устойчиво развитие на облика на общината и региона за сегашните и за няколко бъдещи поколения.
ОУПО засяга живота на всеки жител, защото определя как ще изглежда и как ще се развива мястото, където живее.
ОУПО е инструмент за управление на населените места и след приемането му се превръща в закон за развитието на територията за десетилетия напред.
За специалистите от УРБИКА е важно да чуят мненията на максимално много жители на общината още в най-ранния етап от подготовката на проекта, за да могат още в началото да коригират липсващите и неточни данни и да отразят предвижданията на хората. Затова е приоритетно още в началото всички желаещи да се включат към това неформално обсъждане както за съществуващото положение, така и за местата с потенциал за развитие. Координатор на проекта от страна на общината е Отдел „Териториално селищно устройство“ и всеки може да отправи своите запитвания към специалистите на Общинския отдел. Отделно всеки кмет ще получи детайлна схема на всяко землище.
Така окончателният устройствен план ще отговаря най-пълно на представата на жителите за добро, уредено и желано място за живеене, образование и работа.
Екипът на УРБИКА е съставен от професионалисти в областта на устройственото и регионалното планиране, екологията и инженерните мрежи. Компанията е специализирана в изготвянето на урбанистични и екологични анализи и концепции, схеми за пространствено развитие, общи и подробни устройствени планове, интегрирани планове и инвестиционни проекти.

 

Top Finish