КАТЕГОРИИ

РЕКОРД НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРИ В БЮДЖЕТА НА ПРИМОРСКО

Община Приморско ще разполага с бюджет от близо 20 мил. лева . Приходите по проектобюджет 2018 г. са в размер на 19 896 194 лева. От местни дейности в общинския бюджет се очакват постъпления от 12 701 300 лв., от които 3 432 000 лв. данъчни приходи и 9 269 300 лв. от неданъчни приходи. Субсидията от републиканския бюджет е 2 913 254 лв., а останалите средства по бюджетната прогноза се сформират от трансфери, временни безлихвени заеми, продажба на дялове, получени дългосрочни заеми и преходен остатък.
Капиталовата политика на Общината и тази година е насочена към усвояване на средства от европейски програми. Те са в размер на 34 189 362,86 лв.
Проектът за бюджет на община Приморско ще бъде представен във всички населени места в морската община.

Top Finish