КАТЕГОРИИ

По-малко вино от новата реколта, но по-качествено

Около 150-160 милиона килограма грозде за вино се очаква да бъде прибрано от винарските предприятия тази година при 170 милиона килограма за миналата година. Разликата няма да се отрази на бизнеса, защото има запаси вино от предходни реколти, така че то ще бъде компенсирано от виното, което е в резерва, каза Красимир Коев, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното.
„Гроздето отива в няколко направления – за производство на вино, на ракия, на оцет, както и за износ. Вече седма година имаме износ на грозде. Също така и за домашна консумация, по закон е позволено до 1 тон грозде хората да преработят и от него да си произведат вино и ракия за домашна консумация. Гроздоберната кампания премина своя пик. Сега започват с по-късни сортове, които узряват – гъмза, широка мелнишка, също така и маврудът на някои територии на страната сега тепърва започва прибирането му".
Заради влошената климатична обстановка в страната има поражения върху лозовите масиви – някъде частично, някъде от порядъка на 100 – 200 декара, които тази година няма да имат въобще реколта. В утежнена ситуация протече отглеждането на лозите и гроздето до гроздоберната кампания, но заради хубавото есенно време гроздето започна да налива захарност, коментира Коев.
„Тази година реален проблем беше климатичната обстановка. Това е фабрика на открито, не можеш да се бориш. Хубавото тази година, за разлика от миналата е, че миналата година гроздето беше доста като количество, но леко като тегло, защото засушаването миналата година доведе до това, че в гроздето нямаше толкова много сок. Тази година от тези 150-160 милиона очакваме около 120 милиона литра вино да се произведе".
България консумира 110-120 милиона литра вино на година, като в това число влизат и чуждестранните туристи, които посещават страната ни. Износът ни е около 60 милиона литра годишно.
„Това е трайна тенденция с лек процент на покачване всяка година. Износът е от порядъка на 500 хиляди до 1 милион литра допълнително в един 5-годишен период насам. Тенденцията във вътрешния пазар е по същия начин".
Качеството на гроздето тази година е много добро благодарение на благоприятното време през август и септември, подчерта Коев. Той обясни, че количествата набрано грозде в страната са по-малки заради силните валежи през пролетта и началото на лятото.

 

Top