КАТЕГОРИИ

С 2 МЛН. ЛВ ОБЩИНА КАМЕНО ПРАВИ ЧУДЕСА

С пълно мнозинство общинските съветници приеха новия бюджета на Община Камено за 2018 година, който възлиза на 11 750 000 лева, в това число и общинските приходи в размер на 5 660 000 лева. Делегираните от държавата средства са 6 090 000 лева, а капиталовата програма е близо 1 905 400 лева. Средствата от капиталовата програма са предвидени за основен ремонт на стадиона,обновяване на тенис кортовете и изграждане на фитнес площадки на открито. От тези средства ще бъдат заделени за асфалтирането на 6 улици в град Камено и разширение на детската градина в с. Черни връх. Ще останат средства и за механизирана техника за почистване на деретата и на пътищата от сняг. Средства ще има и за продължаващия ремонт на Културния дом в града.
Бургаската рафинерия ще финансира ремонта на площада пред общинската сграда.

Top Finish