КАТЕГОРИИ

КАМЕНО ЩЕ ИМА СИСТЕМА ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Община Камено ще изгради система за ранно оповестяване при риск от наводнения.
За целта местната администрация ще кандидатства по общ проект с Горско стопанство Одрин, Турция – „Заедно срещу бедствията“. Инициативата е по Програма ИНТЕРРЕГ за Трансгранично сътрудничество между България- Турция 2014-2020.
Целта е да се предотвратят или поне да се смекчат последиците от природните бедствия и предизвиканите от човека щети в трансграничния регион. По този начин общината ще може да постави система за видеонаблюдение в най-засегнатите при наводнения райони и да следи нивата на река Русокастренска, както и състоянията на деретата.
Система за ранно предупреждаване е крайно необходима на общината предвид бедствието от 25 октомври м.г. и тежките ситуации след проливните дъждове преди няколко седмици.

 

Top Finish