КАТЕГОРИИ

Пясъчна кутия прави ученето интересно

Детският отдел на Регионална библиотека "Пейо Яворов" - Бургас предлага на преподаватели и ученици нова интерактивна форма за учене и забавление чрез ... пясъчна кутия. Тя е помагало, което показва нагледно как се променя релефът - как се формират високите планини, как се появяват водоемите и т.н.
Чрез "игра" със специалния кинетичен пясък и благодарение на специален софтуер, децата могат да "създават" релефа, да правят карти и да покажат индивидуално или групово своето знание. Могат да "пускат" дъжд и дори да изригват вулкани. Но още по-интересно е, че благодарение на възможността "да вали" върху пясъчната кутия, децата лесно могат да видят какъв е ефектът от наводненията, какво се случва, ако се увеличи твърде много нивото на водата и каква е ролята на влажните зони. Така обучението ще стане още по-полезно и ще подготвя учениците нагледно за това какви са последиците от климатичните промени върху нас, хората, и върху нашия живот. Районът около Бургас е благодатен за подобни експерименти, защото с всички влажни зони, с които е заобиколен (Атанасовско езеро, Вая и Мандра, включително и Черно море), лесно може да се превърне в демонстрационна площ за предизвикателствата и ползите от влажните зони.
Идеята е да се формира екологично мислене и навици сред децата и учениците, да се повиши разбирането им за взаимовръзките в различните екосистеми и ролята на човека в тези процеси. Проектът е насочен към деца, ученици, студенти и преподаватели, хора с интерес в областта на екологичните промени и проблеми.
В момента в залата, където е монтирана кутията, е разположена и част от изложбата "Миграции" на Българска фондация Биоразнообразие, която разказва във фотоси и интересни графики и текстове любопитни факти за климатичните промени и за хората, които все по-често последните години напускат домовете си в бягство от наводнения, суши и други тежки климатични последствия. При интерес от страна на училищата цялата изложба (която включва 22 табла и представя и миграцията при животните) може да гостува на подходящо и достъпно място при тях.
Достъпът до кутията в Детския отдел на Регионалната библиотека е свободен всеки ден от 9.00 до 17.30 часа, а ако сте с организирана група, е добре да се обадите предварително на тел. 056 86 09 04, за да ви включат в графика за посещения.
Пясъчната кутия е закупена и монтирана благодарение на проекта "Опознай Земята - пази я!", финансиран от фондация "Глобални библиотеки", в който РБ "Пейо Яворов" си партнира с Българска фондация Биоразнообразие.

Top Finish