КАТЕГОРИИ

ОБЩИНИТЕ ДЪЛЖАТ НА ГРАЖДАНИ И ФИРМИ 138 МЛН. ЛВ.

Просрочените задължения на администрацията към гражданите и фирмите се увеличават средно с по 1 млн. лева на месец, показват данни на Министерството на финансите.
В края на шестмесечието те са 330,4 млн. лв., а в края на първото тримесечие са почти 328 млн. лв. На годишна база увеличението е по-голямо – за първите 6 месеца на 2017 г. неразплатените договори възлизат на 212 млн. лв. (увеличението е с над 118 млн. лв. за година).
През второто тримесечие на 2018 г. забавените задължения на централното правителство са 72 млн. лв. (при 65 млн. лв. за първите три месеца). Дълговете на социалноосигурителните фондове, включително просрочените плащания на НЗОК към чужди фондове, са близо 120 млн. лв.
Общините дължат 138 млн. лв. за периода януари-юни.
Просрочените задължения по сметки за средствата от ЕС за първото шестмесечие са малко над 9 млн. лв. Година по-рано те са били 10,7 млн. лв.

 

Top